Läkemedelsverket samordnar forskning kring vaccinsäkerhet och narkolepsi – MyNewsdesk (pressmeddelande)

Läkemedelsverket samordnar forskning kring vaccinsäkerhet och narkolepsi
MyNewsdesk (pressmeddelande)
Smittskyddsinstitutet utför i samverkan med Läkemedelsverket en studie där man analyserar eventuella samband mellan fallen av narkolepsi i Sverige, den epidemiska spridningen av svininfluensa 2009 och befolkningens vaccinationsstatus under pandemin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *