Mers

Mers (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus). Mers upptäcktes 2012 i saudiarabien och sjukdomen har endast påvisats i anslutning till den Arabiska halvön. Viruset som orsakar mers kallas MERS-CoV.

Sjukdomen förekommer fortfarande i mindre omfattning på den arabiska halvön. Hittills har cirka 2300 personer insjuknat men de senaste åren är det bara enstaka personer som man vet har fått sjukdomen.

Viruset förekommer hos bland annat kameler. Troligen är det genom kontakt med kameler som viruset har överförts till människor.