Biverkningar

De vanligaste biverkningarna av Tamiflu och Relenza är illamående, kräkningar och magont. Dessa biverkningar inträffar vanligen bara efter den första dosen av läkemedlet. Frekvensen av dessa biverkningar minskar om läkemedlet tas tillsammans med mat. Mindre vanliga biverkningar: I mycket sällsynta fall har allergiska hudreaktioner och leverfunktionsstörningar rapporterats.

Barn

Andra mindre vanliga biverkningar (hos barn 1-12 år), som också kan vara orsakad av influensan, är diarré, öroninflammation, inflammation i lungorna, bihåleinflammation, luftrörskatarr, försämring av existerande astma, näsblödning, svullna lymfkörtlar. Andra mindre vanliga biverkningar (hos vuxna och ungdomar från 13 års ålder), som också kan vara orsakade av influensan, är illamående, diarré, bronkit, yrsel, trötthet, huvudvärk och sömnsvårigheter (se: sömnsjuka – narkolepsi).

(LV) Sällsynta fall av akut bronkospasm och/eller försämrad lungfunktion efter användning av Relenza har rapporterats hos patienter med underliggande lungsjukdom (astma, KOL) Även hos patienter utan tidigare lungsjukdom finns mycket sällsynta fall rapporterade.

Källa: Läkemedelsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *