Covid19

I Kina konstaterades i december 2019 fall av lunginflammation som konstaterades bero på ett nytt och tidigare okänt coronavirus, SARS-CoV-2. 

Det nya coronaviruset är döpt efter det besläktade viruset SARS-coronavirus. Den sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset kallas COVID-19, som kommer från orden corona, virus, disease 2019.

Coronavirus är en stor grupp virus som har påträffats hos såväl människor som djur. Vanliga virus hos människor är virusen 229E, HKU1, NL63 och OC43.  De orsakar oftast lindriga luftvägsinfektioner. 

Symptom

I de flesta fall ger coronavirus milda förkylningssymtom, som ont i halsen, hosta och feber. Vid covid-19 förekommer även mer allvarliga symtom från luftvägarna, till exempel andningssvårigheter och lunginflammation och även andra organ i kroppen kan påverkas.

Smitta

coronaviruset (SARS-CoV-2) smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser. Vid närkontakt kan coronaviruset smitta även via beröring om den insjuknade till exempel har hostat i händerna och därefter rört en annan människa. Viruset kan också smitta via beröring av ytor där sekret från luftvägarna på en insjuknad person nyligen har hamnat. Coronavirus är dock uppbyggda så att de inte klarar sig en längre tid på ytor.

Covid19 smittar som mest i början av sjukdomen med symtom och strax innan symtomen börjar. Den smittsamma tiden vid coronavirussjukdom med lindriga symtom pågår cirka en vecka och upp till två veckor vid svår sjukdom.

En smittbärande person kan sprida viruset redan 1–2 dygn innan symtomen börjar. Även en symtomfri person kan smitta.

Inkubationstid

Inkubationstiden, den tid som går från smitta till uppträdande av de första symptomen är 1–14 dagar. Vanligtvis uppträder symtomen cirka 4–5 dagar efter smittan.