Döda rävar i Danderyd smittade av fågelinfluensa (juli 2023)

Under våren 2023 observerades ett ovanligt stort antal döda rävar i Danderyd, och i mitten av maj skickade kommunen in tre rävar för analys till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) för att ta reda på dödsorsaken.

Analysresultaten som kom sommaren 2023 visade att rävarna var smittade av fågelinfluensa.

Tidigare under våren inträffade en massdöd av skrattmåsar vid Råstasjön i Solna på grund av fågelinfluensa, och sjukdomen har även konstaterats hos skrattmåsar i Sundbyberg och Järfälla kommun.

”Det är främst skrattmåsar som har drabbats, och vi har inga stora kolonier av dem i kommunen. Vi tror att rävarna kan ha ätit en död fågel. SVA genomför nu ytterligare undersökningar på rävarna för att se om smittan kan ha överförts från modern till ungarna”, förklarar Håkan Svensson.

Enligt SVA räknar man med att situationen övergående då det inte har rapporterats några nya fall sedan rävarna skickades in.

Redan i maj gick kommunen ut med en varning till hundägare, och trots att inga nya fall har upptäckts fortsätter varningen att gälla. Den vanligaste smittvägen är genom bett från smittade rävar eller hundar.

De viktigaste åtgärderna som hundägare bör tänka på är att alltid hålla hunden kopplad och vara extra försiktig så att den inte biter smittade fåglar.

”Det är mycket ovanligt att hundar blir smittade, men det är alltid bra att vara extra försiktig”, tillägger han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *