Relenza

Vissa patienter hade bronkospasm (väsande andning) eller allvarliga andningsproblem när de använde Relenza. Många (men inte alla) av dessa patienter hade tidigare astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Relenza har inte visats förkorta influensa hos personer med dessa sjukdomar. På grund av risken för biverkningar, och eftersom det inte har visats att hjälpa dem, är Relenza inte att rekommenderas för personer med kronisk lungsjukdom såsom astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Om du utvecklar förvärrade andningssymtom som väsande andning eller andnöd, sluta använda Relenza och kontakta din läkare direkt.

Om du har en kronisk lungsjukdom som t.ex. astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och din läkare har förskrivit Relenza, bör du ha en snabbverkande, inhalerad bronkdilaterare tillgänglig för dig. Om du ska använda en inhalerad bronkdilaterande samtidigt som Relenza, använd bronkdilaterande medel i inhalationsform innan du använder Relenza.

Andra typer av infektioner som influenze kan visas eller uppträda tillsammans med influensa. Dessa sjukdomar behöver olika typer av behandling. Kontakta din läkare om du känner dig sämre, utveckla nya symtom under eller efter behandling eller om din influensasymtom börja inte att bli bättre.

I studier har de vanligaste biverkningarna med Relenza har huvudvärk, diarré, illamående, kräkningar, irritation i näsan, bronkit, hosta, bihåleinflammation, öron, näsa och hals infektioner, och yrsel. Andra biverkningar som har rapporterats, men var inte lika vanligt, omfattar utslag och allergiska reaktioner, av vilka några var allvarliga.

Människor med influensa kan löpa ökad risk för kramper, förvirring eller onormalt beteende tidigt i sin sjukdom. Därför bör patienter vara observanta på tecken på ovanligt beteende. En läkare bör kontaktas vid behov.

Denna förteckning över biverkningar är inte komplett. Du och din läkare eller apotekspersonal kan diskutera en mer komplett lista över möjliga biverkningar med Relenza. Prata med din läkare omgående om alla biverkningar du har.

Källa: Relenza.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *