Tamiflu

Hos vissa patienter har allvarliga hudreaktioner och allergiska reaktioner har rapporterats. Ring din läkare omedelbart om du upplever någon av dessa reaktioner, eftersom de kan bli mycket allvarliga.

Människor med influensa, särskilt barn och ungdomar, kan löpa en ökad risk för kramper, förvirring eller onormalt beteende tidigt under sin sjukdom. Dessa händelser kan inträffa strax efter början Tamiflu eller kan uppstå vid influensa inte behandlas. Dessa händelser är ovanliga men kan resultera i oavsiktlig skada på patienten. Därför bör patienter vara observanta på tecken på ovanligt beteende och sjukvårdspersonal ska kontaktas omedelbart om patienten visar tecken på ovanligt beteende.

De vanligaste biverkningarna av Tamiflu är illamående och kräkningar. Dessa är vanligen lätta till måttliga. De är oftast i de 2 första dagarna av behandlingen. Intag av Tamiflu med mat kan minska chansen att få dessa biverkningar.

Vidtar dessa försiktighetsåtgärder när du använder Tamiflu:

  • Du ska inte ta Tamiflu om du är allergisk mot huvudingrediensen, oseltamivirfosfat eller något av övriga innehållsämnen i Tamiflu.
  • Tamiflu är normalt inte rekommenderas för användning under graviditet eller amning eftersom effekterna på det ofödda barnet eller ammade barnet är okända. Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar, tala med din läkare innan du tar Tamiflu.
  • Tala om för din läkare om du har någon typ av njursjukdom, hjärtsjukdom, lungsjukdom, eller allvarliga hälsotillstånd.
  • Innan du tar Tamiflu, tala med din läkare om du har fått nasalt administrerade vaccin influensa som FluMist under de senaste två veckorna.
  • Tamiflu för oral suspension innehåller sorbitol. Sorbitol kan orsaka magbesvär och diarré hos patienter med en familjehistoria av fruktosintolerans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *