Hur smittar svininfluensan?

Svininfluensa är egentligen en missvisande beteckning då grisar i nuläget inte utgör en smittväg (och inte heller griskött). Den nya influensan har dock ursprungligen uppstått hos grisar och sedan överförts till människa. Detta är inte ovanligt då grisar har immunssystem och celler som liknar människors. Svinfluensan har under många ur anpassats och ändrats hos grisar till den influensavariant som nu sprids så effektivt mellan människor.

Smittspridning sker som vanlig influensa genom droppar som överförs via t.ex. hosta eller nysningar och man sedan andas in dessa. Små vätskedroppar kan också överföras via att de blir kvar på saker som sjuka tagit i tex. handtag. Dessa kommer sedan in i kroppen och fastnar i slemmhinnor när man sedan t.ex. tar med händer i ansikte eller ögon.

Vätskedroppar med virus bildar en sk. aerosol som finns i luften en viss tid och framförallt nära den sjuke som hostat eller nyst ut dem. Därför är svinfluensa en sjukdom som framförallt smittar i nära kontakt med andra personer. Smittan sprids effektivast i torr och kall luft och inomhus där luftomsättning är lägre och mer personer rör sig.
En sjuk person smittar i ca 5-7 dagar och även redan innan sjukdomen brutit ut.

Källa: Sjukvårdsguiden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *