Fågelinfluensa på pälsfarmar i Finland (juli 2023)

Det första fallet av av fågelinfluensa som påträffats hos uppfödda pälsdjur i Finland var hos blårävar på en pälsfarm i Kaustby.

Efter det har ytterligare två pälsfarmer i Kauhava, en i kaustby och en i Halso bekräftats ha smittade pälsdjur.

Fågelinfluensa har därmed påträffats vid sammanlagt fem pälsfarmer i Södra och Mellersta Österbotten i Finland. Bland de drabbade farmerna finns både räv- och minkfarmer.

Smittan bekräftades genom laboratorietester utförda av Livsmedelsverket efter att pälsfarmaren skickat in prov för att undersöka varför djuren hade varit sjuka och avlidit.

Tidigare har fågelinfluensa bara konstaterats två gånger hos vilda rävar, så det här är första gången smittan har påvisats hos uppfödda pälsdjur.

Anledningen till att uppfödda pälsdjur smittats beror på den stora spridningen av fågelinfluensan bland fåglar i Finland. Det finns ofta fåglar på pälsfarmer, och om en fågel kommer i kontakt med ett pälsdjur finns det en risk att djuret smittas.

Pälsfarmarna har informerats om åtgärder för att minska risken för att de själva smittas av viruset.

För att minska risken att pälsfarmarna blir smittade bör de använda skyddsutrustning när de hanterar pälsdjuren.

Vi vet inte exakt hur lätt viruset kan smitta från djur till människor, men risken antas vara ganska liten men man ändå måste vara förberedd på risken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *