SARS

Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) – allvarlig akut lungsjukdom orsakas av viruset SARS-CoV.

Sars upptäcktes i Kina 2002 och spreds till flera länder. Utbrottet pågick fram till 2004, och totalt blev cirka 8000 personer sjuka. 

Spridningen av sars kunde stoppas och inga personer har rapporterats sjuka sedan dess.

Det är inte helt bekräftat hur sars överfördes till människor. Troligen var det fladdermöss som smittade andra djur, som sedan överförde viruset till människor.