Fågelinfluensa

H5N1 eller A(H5N1) eller HPAI A(H5N1)

H5N1 egentligen A(H5N1) eller HPAI A(H5N1) (högpatogent fågelinfluensavirus av subtyp H5N1) förekommer främst hos fjäderfä. H5N1 är ett högpatogent virus, det vill säga att den orsakar en mycket smittsam sjukdom, oftast med dödlig utgång hos fåglarna.

Den förmodat främsta smittspridaren av H5N1 är handel med fjäderfä och hönsgödsel. Sentida studier har dock visat att även vilda fåglar, främst simänder, vid specifika förhållanden kan föra smittan vidare.

De länder som drabbats av värst av utbrott av H5N1 ligger i Asien. Bl.a. har man sedan år 2000 haft flera tusen utbrott i Vietnam och även över tusen utbrott i Thailand och Egypten. Andra länder som har haft ett hundratal utbrott är Indonesien, Turkiet, Rumänien, Ryssland, Burma, Kina, Nigeria och Pakistan.
Sverige hade sitt första fall av H5N1 år 2006 när fyra döda viggar med H5N1 hittades i hamnen norr om Oskarshamn. Läs mer

A(H5N1) påvisades första gången hos människa 1997. Sedan år 2000 har ett tusental människor i 16 olika länder (främst Sydostasien och Egypten) insjuknat varav ca hälften har avlidit.

H7N9

Humana fall av fågelinfluensa H7N9 diagnosticerades för första gången i sydöstra Kina i mars 2013. Utbrott av fågelinfluensa uppvisar ofta en säsongsvariation med störst antal fall under januari –mars och endast sporadiska fall under sommaren.

Till skillnad från fågelinfluensa H5N1 är H7N9 lågpatogen för fåglar, det vill säga fåglar behöver inte ha symtom när de är infekterade. Smittvägar är inte helt klarlagda, men viruset har återfunnits hos höns, ankor, gäss och duvor i Kina inklusive Hongkong. Majoriteten av personer som diagnosticerats har haft fågelkontakt och besök på fågelmarknader har betonats som riskfaktor. Enstaka möjliga familjekluster finns beskrivna men smitta mellan människor bedöms vara mycket ovanligt. Symtom hos humana fall har varit influensaliknande sjukdom med allvarlig luftvägsinfektion.

Det är ovanligt att turister smittas, men det kan förekomma. 2014 drabbades en person i Malaysia av H7N9 efter en resa i Kina. I januari 2015 drabbades två personer i Kanada av H7N9 efter en resa till Kina.

H10N8 och H5N6

Under 2014 rapporterades enstaka fall av fågelinfluensa H10N8 och H5N6 rapporterats från Kina. Det är första gången dessa typer av fågelinfluensa rapporteras hos människor.

Sporadiska humana fall av fågelinfluensa H5N1, som cirkulerar sedan många år tillbaka, inträffar fortfarande i Sydostasien, i bland annat Kina, Kambodja, Vietnam och Egypten. Just Egypten har rapporterat en ökning av antalet fall av H5N1 under dec 2014-febr 2015, dock inte från turistområden.

Folkhälsomyndigheten och ECDC rekommenderar resenärer till aktuella områden att undvika fågelkontakt och besök på fågelmarknader. Det är mycket ovanligt att turister smittas, men det kan förekomma. I januari 2014 diagnosticerades ett importfall av fågelinfluensa H5N1 hos en kanadensisk patient som hade varit i Peking, och i januari 2015 hade Kanada två importfall av H7N9 efter en resa till Kina. Ett exportfall av H7N9 hos en kinesisk resenär har också diagnosticerats i Malaysia under 2014.