Läkare i USA tar tillbaka råden kring H1N1 vaccin efter att ha läst bipacksedeln

I Sverige blev det uppmärksammat hur en rad personer insjuknat i narkolepsi efter att ha tagit svininfluensavaccin.

Det finns en lång lista på andra biverkningar kring vaccinet mot H1N1.
Yrsel
Domningar
Förvirring
Guillain Barrés Syndrom (potentiellt dödlig nervsjukdom med förlamningssymtom)
Myelitis (inflammation i ryggmärgen)
Neuropati (skador på nerver)
Bell’s Palsy (ansiktsförlamning)
Huvudvärk
med flera

Många av dessa sjukdomar påverkar just nervsystemet. Det kan bero på att man i vaccinet lagt till en adjuvans, MF 59, som ska göra vaccinet mer potent och stimulera immunförsvaret. Men MF 59 är väldigt lik en molekyl som normalt finns i nervvävnaden och som kallas skvalen. När man injicerar MF 59 och immunförsvaret sedan börjar reagera på det främmande ämnet så kan det även börja attackera det kroppsegna skvalenet, vilket leder till immunsjukdom.

I bipacksedeln står även att det inte finns någon data om hur svininfluensavaccinet verkar tillsammans med andra vaccin.

På sista raden i bipacksedeln står det också anmärkningsvärt nog ”Detta medel fungerar inte och har inte visat sig kunna förhindra viral influensa”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *